FILOZOFIJA MINIMALIZMA
Zbirka kratkih misli, stihova i metafora..

Ovaj projekat je nastao iz potrebe autora da se kreativno izrazi, a produkt je istraživačkog duha i njegovog traganja za svrhom. Cilj je da svakom čovjeku sličnih usmjerenja posluži kao inspiracija pri vlastitoj potrazi za novim idejama i suštinom..

Namjera je bila da se razmisli o pojmovima, ali iz nešto drugačijeg ugla od onog stereotipnog, koje svaku misao svodi na zaključak, a ideju na formu koja se uzima zdravo za gotovo..

Na kraju svake bilješke stoje dvije tačke. One su simbol da se misli mogu i nastaviti, ali ne moraju, a da ideja koju prenose nije fiksna jer može biti sagledana iz beskonačnog broja različitih uglova..

Ovakav pristup je samo jedan od pokušaja zadovoljenja urođene ljudske težnje za univerzalnošću. Ove misli nisu ni tačne, ni pogrešne, ni isključive, ni konačne, iako se u prvi mah možda čini da to pokušavaju da budu..


Strana 1


Patnja nastaje kad se unutrašnji otpor čovjekove ličnosti lomi pod uticajem vanjskih faktora. Kad se otpor potpuno slomi, sve ono što u čovjeku ostane je božansko..


Jedna od najčešćih navika koju prosječan čovjek stekne za vrijeme svog života je da se emotivno veže za stvari koje su prolazne..


Kad bi svaki čovjek težio promjeniti svoju ličnost u onoj mjeri u kojoj teži promjeniti svijet, promjena svijeta bi bila spontana i neminovna.


Čak i dok nisi svjestan šta treba da radiš, učiš. Kad shvatiš da je znanje ono najvrijednije što posjeduješ, tad si možda naučio i glavnu lekciju..


Egoizam - um dominira nad srcem..

Naivnost - srce dominira nad umom..


Čovjek se najbolje uči u nevoljnim situacijama u kojima se mora mjenjati da bi se prilagodio..


Ako u prirodi postoje dvije sile, aktivna i pasivna, jedino balans između njih može stvoriti treću, neutrališuću..


U većini slučajeva aktivna sila pokušava dominirati nad pasivnom. Pasivnoj sili je snaga u njenoj kreativnoj unutrašnjosti, a aktivnoj, u nesvjesnosti snage vlastite prirode kod njenog suparnika..


Ideje su misli koje u sebi nose izmjenu već postojećih ideja..


Normalna, prirodna komunikacija je moguća jedino ako postoji uravnotežena razmjena energije između sagovornika..Sa jedne strane gledano, konačni odgovori ne postoje. Postoje samo konačna pitanja..


Jedini pravi odgovor na postavljeno pitanje je onaj koji u sebi krije novo pitanje..


Do koje mjere seže ljudska glupost ? Uvijek do one do koje je čovjek spreman da je prihvati..


Možda smisao postavljanja pitanja nije u davanju odgovora, koliko u potrazi za njima..


Kad neko pokušava prenijeti misao, koja zbog ograničenosti i nesavršenosti jezika da dočara onu izvornu ideju, već izlazi u iskrivljenom obliku, slušalac većinom ni ne pokušava da pronikne u srž onoga što autor pokušava da kaže. Tu istu misao on upoređuje sa obrazcima koje ona u njemu budi i traži poređenje i prepoznavanje asocijacija sa onim što mu je poznato. Tako prepoznata ideja još značajnije odstupa od svoje izvorne zamisli. U takvim slučajevima, nečija tuđa misao u našem daljem prenošenju uvijek nosi sa sobom i naš lični, subjektivni pečat..


Ne postoji taj mrak koji u čovjeku može ugasiti svijetlo ako ga čovjek ne ugasi sam..


Osnovna misao se u stalnom prenošenju boji interpretacijom onog koji je prenosi, čime se stvara iskrivljenje one primarne ideje koju ta misao u sebi sadrži..


Apsolutna istina vodi objektivnoj stvarnosti i oslikava se u njoj, a svi putevi koji vode do nje su relativni i izbor naše vlastite volje..


Pritisak čini da se neke stvari lome, a druge pucaju po šavu. Isto tako pod pritiskom od grafita nastaje dijamant..


Apsolutna svijest je bezgranično razumjevanje. Svijest i razumjevanje su uvijek bez granica. Granice postavlja samo čovjek..Istina je jednostavna u svoj svojoj kompleksnosti i u isto vrijeme neverovatno kompleksna u svoj svojoj jednostavnosti..


Ništa nije potpuno crno, ni potpuno bijelo. Preovladavaju nijanse sive i mutnobijele..


Jaka koncentracija djelovanja jednog polariteta stvara pritisak, odnosno iskru kojom se prepoznaje potencijal i priroda onog drugog..


Polaritet koji teži jedinstvu kroz separaciju ne može direktno djelovati na prirodu suprotnog polariteta, već samo na one elemente preko kojih je tu separaciju moguće ostvariti..


U prirodi se zbog različitih naboja polariteta omogućava kretanje energije iz jednog pravca ka drugom. Isto se dešava i sa ljudskom prirodom..


Ako čovjek u nešto ne vjeruje, da li to znači da to nešto automatski ne postoji, ili samo da on odbija povjerovati u mogućnost postojanja nečega čega nije svjestan ?


Dobro i zlo su samo nazivi koji pokušavaju definisati prirodu polariteta onako kako ih doživljava većina..


Objektivna stvarnost je stvarnost u svom osnovnom pojavnom obliku, lišena bilo kakvog subjektivnog doživljaja, odnosno distorzije..


Bezuslovna ljubav je doživljaj koji nastaje u takvom stanju svijesti gdje se stvarnost percipira kao povezanost svih faktora koji je čine. To je jedinstven doživljaj svake slike, da svi njeni djelovi, bez obzira koliko se činili razdvojeni potiču iz istog izvora i čine jednu neraskidivu cjelinu..


Iluzija je subjektivni doživljaj realnosti koji se nesvjesno percipira kao konačan i jedini objektivan..Realnost je zbir beskonačnih mogućnosti jedne beskonačne svijesti..


Postoji razlika između vjerovanja u boga i življenja realnosti božanskog stvaranja kao neodvojivi fragment istovjetne svijesti..


Svijest : Sve što jest..

Savjest : Kompletnost..


Mogućnost zbroja različitih subjektivnih doživljaja realnosti je beskonačan. Iz toga proizilazi da je i jedna od karakteristika objektivne realnosti, beskonačnost..


Nije upitan smisao života, pravo pitanje je da li uopšte ima života bez smisla..


Čovjek svog neprijatelja prepoznaje kao suprotnost onoga sa čim se identifikovao..


Jedna od osobina objektivne realnosti je mogućnost ispoljavanja svake subjektivne unutar nje..


Razum povezuje sve ono što oči vide, um tumači i srce doživljava..


Strah od iracionalnog tjera te da potražiš sigurnost u onome što tvoj um smatra racionalnim..


Dobro i zlo su pojmovi koje stvara ljudska ličnost, nesvjesna svoje prolaznosti u pokušaju da definiše ono što smatra ispravnim i ono što smatra neispravnim. Pritom ona ne uzima u obzir konačan ishod koji ta dva faktora imaju na ono što je, za razliku od nje suštinsko i neprolazno..Zlo uništava samo prolazne stvari. Sve ostalo vječno postoji u svom primarnom obliku..


Za neograničenu svijest dostupni su svi putevi, a za onu bez razuma, vidljiv je jedino onaj koji vodi prema haosu..


Tendencija pravila je da stvaraju granice, dok razum ne bude spreman da ih izbriše..


Ljudski um je sklon mistifikaciji onih pojava i fenomena koje intuitivno prepoznaje, a za koje ne može pronaći racionalno objašnjenje..


Ono što većina nije spremna da prihvati dobija svoj omalovažavajući atribut sve dok ne postane dio svijesti kolektiva, u onim granicama u kojima to svijest većine dopušta..


Većina čini prosječnost. Kvalitet nadprosječnosti u dobroj je mjeri redukovan od strane većine..


U ovom svijetu velike ideje uvijek ulaze na mala vrata, jer su velika zatrpana svim onim malim..


Jedna od osobina ograničenosti je sklonost isticanja samog sebe..


Kritici je sklon samo onaj ko je apsolutno siguran u ispravnost onoga što tvrdi..


Veličina jedne ideje je onolika kolika je njena sposobnost da inspiriše pojedinca da se u određenom vremenskom periodu odvoji od uobičajenog toka misli i počne samostalno razmišljati u njenom smjeru..Odlika malog čovjeka je da ismijava sve ono što nije spreman da prihvati i razumije..


Nikakva šteta u tome što te drugi ne razumiju. Nemoj dozvoliti sebi da budeš u poziciji da ne razumiješ samog sebe..


Svaka promjena kreće od iste tačke, a to je za početak prestanak samozavaravanja..


Rješenje uvijek djeluje jednostavno, ali tek onda kad se razmrsi čitava kompleksnost datog problema..


Mimikrija je sposobnost nekih životinjskih vrsta da se izgledom i ponašanjem prilagode svojoj okolini. Ista pojava primjećuje se i kod ljudi, samo još uvijek nema svoj stručni naziv..


Prvi put kad se uznemire duhovi i kad se društvo osjeti ugroženim prestaju da važe propisane moralne norme. Tad na površinu ispliva svo licemjerstvo lažne građanske svijesti i postane jasno da ona suštinska svijest, ustvari stoji na poprilično labavim nogama..


Istinu ne možeš srušiti. Možeš samo izgraditi zid laži oko nje koji ćeš onda zvati njenim imenom..


Ni jedan sistem se ne može promijeniti iz korijena ako se poštuju sva pravila koja on propisuje..


Stvarano će se rušiti dok god leži na temeljima koji nisu vječni..


Boriš se da poraziš neprijatelja. Pazi da s njim ne umre i najbolji dio tebe..Kako bi znao da je put kojim ideš ispravan ako nikad prije nisi koračao pogrešnom stazom..


Beskonačno dobro nije ono koje bezgranično daje, već ono koje zna kad i šta treba dati..


Po tome koliko energije pije od drugih vidiš koliko je neko udaljen od svog izvora..


Postoji samo jedno istinsko dobro, a to je ono koje u konačnici prepoznaje razliku, ali je ne pravi..


Sve ono u čemu se vidi nedostatak bezuslovne ljubavi, ili porobljava, ili je porobljeno..


Preko visokih bedema ništa ne može ući, ali isto tako ni izaći napolje..


Zid je dobar da te sačuva od spoljnih neprijatelja. Kad prestane to biti, tad postaje tvoja grobnica..


Kad moja maska počne služiti svojoj svrsi, tad ću dobro poznavati pravila igre..


Čim postaneš svjestan svoje maske, postaješ svjestan i svog lika..


Znam da mogu ostvariti puno više, ali iscrpljen sam kočeći sam sebe do iznemoglosti..U svakoj laži ogleda se načelo istine..


Staza po kojoj koračaju velike gomile ljudi za pojedinca je uvijek pogrešan izbor..


Inteligencija ne znači pamet, pamet ne znači razum..


Ono što potiskuješ u sebi, kad ga najmanje očekuješ ispliva na površinu..


Stvarnost nikad nećeš potpuno sagledati ako je budeš gledao samo vlastitim očima..


Lažna moć kojom se čovjek hrani, hrani preko njega taj isti sistem koji je stvara..


Kakvim očima gledaš, takvim očima gledaju i tebe..


Stvarna ljepota ovog svijeta skrivena je ispod površine..


Znanje je opasno samo u rukama sebičnih namjera..


Ono što je nezrelo ima lijep oblik, ali dok ne sazri kiselog je okusa..Što se oslikava u nemiru svijetom pronosi svoj iskrivljen odraz..


Čovjek uvijek malo više vidi od onoga što razumije..


Ako ti se neka situacija čini bezizlaznom, onda tragaš za rješenjem stojeći na pogrešnom mjestu..


Biti na vrhu nečega ne mora značiti da u isto vrijeme nisi na dnu nečeg drugog..


Laž je ono što nesvjesna istina stvara u svojoj imaginaciji u pokušaju da definiše samu sebe..


Svi vanjski sukobi nastaju kao rezultat unutrašnjeg haosa nad kojim čovjek ne pokušava uvesti red, već ga umjesto toga projektuje na svoju okolinu..


Kraj svih borbi nije momenat kada poraziš neprijatelja, nego kada prepoznaš da neprijatelj uopšte ne postoji, već da si ga ti stvarao u svom neznanju..


Sukobi su posljedice mehaničkog prihvatanja tuđih ideja destruktivnog karaktera..


Neophodna laž je istina koja mudro bira svoje vrijeme kad će biti izrečena..


Najveća laž je ona koja ubjedi sve sudionike u njoj da je neophodno da je po svaku cijenu održavaju u životu..I izrečena neistina i neizgovorena istina imaju istu težinu..


Sve ono što teži teatralnosti i predstavi ima sklonost da predstavlja sebe u lažnom svijetlu..


Istina je konstanta, jedino laži su podložne promjeni..


Prava smrt nastupa kad dozvoliš spoljnom uticaju da ubije ono što te čini živim iznutra. Tad postaješ živi leš. Najtragičniji leš je onaj koji pored svega toga nosi još i osmjeh na licu..


Ko uči taj shvata, ko shvata taj zna, ko zna taj razumije..


Postojimo tek onda kad postanemo svijet kome težimo. Do tad samo živimo okruženi svijetom oko nas..


Postoji razlika između samoće i usamljenosti. Samoća je kad si sam sa sobom, a usamljenost kad si sam bez sebe..


Sam sa sobom nikad nisi sam, a sa drugima uvijek si u društvu..


Sedam je isto što i tri, tri je isto što i jedan..


Čovjek se osjeća sigurno samo u onom što mu je poznato, a poznato mu je ono sa čim pronalazi sličnost..Najbolji sagovornik je onaj sa kim gradiš priču i nikad ne znaš gdje će te razgovor odvesti..


Suština ima stvaran oblik samo u mislima, svaka izgovorena riječ je samo sakati..

Ono što je dato može biti i oduzeto, a ono što je stečeno može se izgubiti samo ako ga se svojom voljom odrekne..


Čula su dobre sluge, ali zli gospodari..


Da li vjeruješ svojim očima, ili vjeruješ samo sebi ?


Pravila igre koju posmatraš sa strane uvijek su jasnija od pravila one igre u kojoj sam učestvuješ..


Ko živi sa omčom oko vrata uvijek nesvjesno traži granu preko koje će prebaciti konopac..


Ometajući signal dolazi izvana i djeluje na one elemente koji su mu slični, u namjeri da spriječi prodiranje onog signala koji dolazi iznutra, a pokušava da nađe svoj put da se ispolji van..Sve što je do neke mjere svjesno ima potrebu da oponaša ono čemu teži..


I tama zna biti kreativna, ali samo u razaranju..


Sve što prestane da se kreće brzo počne i da trune..


Želim nekom da kažem da smo svi isti, ali ne mogu pronaći riječi da objasnim razliku..


I brda, i planine, i oblake, al ništa dalje i ništa više od njih..


I pravi, i gradi, i vodi računa, al ne zna gdje počinjem ja, ni gdje završavaš ti..


Sa bolom u duši, opojnim otrovom zaliva plamen, dok ne sagori potpuno u vatri emocija, misleći pritom da je u pitanju osjećaj..


I pročitao, i saznao, i zanio se..


Nije uspio zato što nije znao. Kad sazna,neće više ni pokušavati..


Ovaj svijet je za svakoga, i zdenac žednom i bezdan praznom..Ono što mehanički djeluje kroz čovjeka privlači sebi sve što mu je suprotno.


Suština uvijek i u svemu prepoznaje samo suštinu.


Ponos je ono što nas lancem veže za zemlju. Dostojanstvo je ono čime se kreacija oslikava kroz nas..


Kad čovjekova ličnost slomi svoj ponos, ono što se iz njega rodi naziva se dostojanstvo..


Ono što je ponos za ličnost, dostojanstvo je za biće..


Ako kreacija nastaje od ideje, koja je nastala od misli, koje su, opet stvorene u umu, u čijem umu se rodila misao koja je osnov ove kreacije,a čiji rezultat smo mi i sve ono što je oko nas ?


Ako spojimo inteligenciju i kreativnost, kao rezultat dobijamo kreaciju. Ako je ovaj naš svijet nečija kreacija, onda bi kod autora morale biti prisutne obe ove osobine..


Izvršenje je kreativni princip sprovođenja jedne ideje u njenu vidljivu ravan..


Želja je osnov i pokretač onog što se kasnije manifestuje kao namjera..


Problem je registrovanje tačke spoticanja u odnosu na izvršenje projektovane namjere..Ne postoji generalno rješenje za svaki problem pojedinačno, nego pojedinačno rješavanje problema kod svakog subjekta na svoj jedinstven način..


Jedan fragment jedne cjeline je cijela ta cjelina u malom..


Jedan i jedan nisu dva, u konačnici oni uvijek daju jedan..


Tamo gdje je minus uvijek postoji i plus, a tamo gdje su prisutna oba, prisutno je i jedno cijelo..


Ne postoji utopija koja treba pružiti utočište za ljude. Utopija može nastati samo kao proizvod utočišta kojeg ljudi pronalaze unutar samih sebe..


Razum i bezumlje su kao sjeme, oba traže plodno tlo da niknu..


Postoje dvije vrste jedinstva, individualno i kolektivno. Individualno jedinstvo je međusobna povezanost svih unutrašnjih komponenti koje čine jedno biće, a kolektivno, povezanost svih bića koja sebe doživljavaju kao komponente unutar nekog kolektiva..


Kolektiv koji je spreman da žrtvuje slobodu pojedinca zarad svoje sopstvene, pitanje je koliko je stvarno slobodan..


Istorija nas uči da kolektivne revolucije ne donose ništa novo, osim novog privida slobode..


Ko god vjeruje da cilj opravdava sredstva, taj vjeruje i u ideal vrijedan ljudskih žrtava..Um caruje tamo gdje srcu nema mjesta..


Ispravan ideal je samo onaj koji ostaje u formi ideje vodilje pojedinca..


Besmisao jedne ideje može se mjeriti sa lakoćom kojom je ona ostvariva..


Univerzalne ideje koje se pokušavaju izraziti riječima svoje značenje najbolje iskazuju kroz metafore..


Kako nam se danas čini pogrešno za juče, tako će nam se i sutra činiti pogrešno za danas..


Tražeći "veliku istinu" čovjek često postaje slijep za suštinu malih stvari..


Otpor nastaje kao posljedica straha usljed osjećaja vlastite nemoći nad onim faktorom koji pokušava izvršiti uticaj ili promjenu..


Svaka promjena je posljedica prihvatanja nove ideje. Stagnacija je posljedica opiranja istoj..


Svima nam je zajednički svijet u kome živimo ali njegova realnost je samo naša vlastita..


Neka svaki tvoj novi dan započne jednim korakom..

Neka svaki korak bude samo tvoj..Vaša pitanja, prijedlozi, sugestije..